KONTAKT

Siedziba firmy:
POLBI Sp. z o.o.
Ul. Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697  Warszawa

Telefon: 786-285-586
e-mail: nastawsie@polbi.com.pl

Biuro Projektu:
al. Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa