DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach projektu „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ” udzielone zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

Zadanie 1

Szkolenie językowe w zakresie języka angielskiego A1+A2 i B1+B2. Kursy będą realizowane na poziomach: (A – 168 osób oraz B – 60 osób). Kursy będą organizowane wyłącznie w formie stacjonarnej w dni robocze (2h/dzień x 2 dni w tyg.) lub weekendy (4h/dzień x 1 lub 2 dni w weekend), w zależności od preferencji (w godzinach adekwatnych do możliwości i potrzeb uczestnika projektu). Kurs na jednym poziomie trwa 120h x 45
minut.

Program kursu obejmuje: gramatykę, pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie.

Realizowane Kursy językowe zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawały możliwość uzyskania certyfikatu (TEOIC/ TOEFL/FCE lub równoważnego). Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe (podręcznik + ćwiczenia).

Zadanie 2

Szkolenia komputerowe w zakresie ECDL DIGCOMP 16 –lub równoważne (działanie przewidziane dla 100 osób: 10 grup x średnio 10 osób). Kursy będą organizowane wyłącznie w formie stacjonarnej w dni robocze (2h/dzień x 2 dni w tyg.) lub weekendy (4h/dzień x 1 lub 2 dni w weekend).

Szkolenie obejmuje 6 modułów ECDL x średnio 10h: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Rozwiązywanie problemów + Bezpieczeństwo. Podstawy pracy z komputerem (B1) + Podstawy pracy w sieci (B2) + Przetwarzanie tekstów (B3) + Arkusze kalkulacyjne (B4) + Rozwiązywanie problemów (S9) + IT Security (S3).

Uczestnicy projektu nabędą umiejętności w zakresie: obsługa sprzętu komputerowego, wykorzystywanie programów do tworzenia/formatowania/edycji/druk dokumentów tekstowych; wyszukiwanie/ocena/przechowywanie informacji; zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych; korzystanie z Internetu, przetwarzanie treści, przestrzeganie prawa autorskiego, ochrona danych osobowych, unikanie zagrożeń wynikających z korzystania TIK.

Zadanie 3

Szkolenia komputerowe w zakresie ECDL DIGCOMP 19 –lub równoważne (działanie przewidziane dla 50 osób: 5 grup x średnio 10 osób). Kursy będą organizowane wyłącznie w formie stacjonarnej w dni robocze (2h/dzień x 2 dni w tyg.) lub weekendy (4h/dzień x 1 lub 2 dni w weekend).

Szkolenie obejmuje 6 modułów ECDL x średnio 14h: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Rozwiązywanie problemów + Bezpieczeństwo. Podstawy pracy z komputerem (B1)+ Podstawy pracy w sieci (B2)+ Przetwarzanie tekstów (B3)+ Web Editing (S6)+ Rozwiązywanie problemów (S9)+ IT Security (S3).

Kurs oprócz standardowych umiejętności cyfrowych umożliwi uczestnikom projektu nabycie umiejętności tworzenia i obsługi stron www, opartych o język HTML i kaskadowe arkusze stylów CSS, tj. umiejętności, które może wykorzystać w pracy jak i na swoje potrzeby.

Realizowane kursy komputerowe zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawały możliwość uzyskania certyfikatu ECCC, potwierdzającego nabycie przez UP kwalifikacji cyfrowych. Wymagane jest minimum 80% obecności na każdym z powyżej wymienionych zadań.